เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

เยือนถิ่น “กลิ่นกาสะลอง” สู่เชียงใหม่ ตามรอยละครดัง

12/08/2019 | by WeTrips Travel

เยือนถิ่น “กลิ่นกาสะลอง” ตามรอยละครดัง

กระแสคึกคักจากละครดัง “กลิ่นกาสะลอง” สร้างสีสันให้เมืองเชียงใหม่ ผู้คนแห่แต่งกายชุดพื้นเมือง
ออกมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั่วเมือง โดยเฉพาะสถานที่ต่างๆ ซึ่งใช้เป็นฉากในละคร

วัดโลกโมฬี อารามซึ่งเต็มไปด้วยศิลปะแบบล้านนา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของคูเมืองเชียงใหม่ มีพระเจดีย์องค์ใหญ่
อยู่บริเวณด้านหลังพระวิหารแบบล้านนาที่งดงามหมดจด ด้านหน้าเป็นซุ้มประตูโขง ตกแต่งด้วยลายปูนปั้นวิจิตร
ขนาบข้างด้วยยักษ์สีเขียวและแดงเด่น ที่แปลกตาและเด่นมากก็คือตรงหน้าบันรูปจั่วได้ประดับกระจกสี ซึ่งทำให้เกิด
สีสันหลากสีบนหลังคาวิหารที่มีพื้นโทนสีดำช่วยขับกระจกสีแดง ขาว น้ำเงิน เขียว เหลือง จนดูระยิบระยับ

วัดต้นเกว๋น ถือว่าเป็นวัดที่สมบูรณ์ที่สุดและงดงามที่สุดแห่งหนึ่งระดับประเทศ ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น
ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาตั้งแต่ปี 2532 ซึ่งวัดต้นเกว๋นมีลักษณะสถาปัตยกรรม
ที่แสดงออกถึงแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงามและทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง
โครงสร้างและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของวัดจะใช้ไม้แกะสลัก โดยนายช่างที่มีความสามารถ
และชำนาญการแกะสลักในสมัยนั้น วิหารแบบล้านนา มณฑปจัตุรมุข และกลองโยน (กลองบูชา)
โบราณเรียกว่า “ก๋องปูจา” หาชมได้ยากเต็มทีมีให้ยลที่นี่


วัดเจ็ดยอด ไม่ต้องรอให้มีลมหนาวพัดมาก็แวะมากราบไหว้พระที่นี่ได้ วัดโพธารามมหาวิหาร หรือ วัดเจ็ดยอด
เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ความน่าสนใจของวัดเจ็ดยอดคือ เป็นวัดที่มีเจดีย์ถึงเจ็ดยอด ซึ่งปกติวัดทั่วไป
จะมีเจดีย์ที่มียอดแหลมเพียงยอดเดียวเท่านั้น ลักษณะของเจดีย์มีลักษณะคล้ายกับ มหาโพธิเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศ
อินเดียวัดเจดีย์เจ็ดยอด เป็นวันประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะเส็งดังนั้นในทุกปีช่วงปีใหม่ ผู้ที่เกิดปีมะเส็งจะเดินทางมา
กราบไหว้พระเจดีย์เจ็ดยอดเพื่อความเป็นสิริมงคล

ประตูท่าแพ หลายคนคงคุ้นเคยกันดีกับสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะมีคูเมืองเป็นคูน้ำล้อมรอบไว้ทั้ง 4 ด้าน
ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม แต่ละด้านมีความยาวเกือบจะเท่ากัน คูเมืองนี้สร้างพร้อมเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์
โดยพญามังรายมหาราชเมื่อ ปี พ.ศ 1839 รอบคูเมืองประกอบด้วยประตู 5 ประตูเมืองและมุมหรือภาษาเหนือเรียก
แจ่ง”ทั้งหมด 4 แจ่ง ได้แก่ ประตูสวนดอก ประตูแสนปุง ประตูช้างเผือก ประตูท่าแพ และประตูเชียงใหม่ที่หลายคน
รู้จักกันดีเพราะมีกาดวัวลายบริเวณนี้

สะพานเหล็กนวรัฐ นอกจากแฝงไปด้วยกลิ่นอายเรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีตของชาวเชียงใหม่ ไว้ให้คนรุ่นหลัง
ได้รำลึกแล้วสะพานหรือ“ขัวเหล็ก” จัดเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมากดชัตเตอร์เล่นอยู่เสมอ
จากโครงสร้างที่ทำด้วยโครงเหล็กเป็นเอกลักษณ์ ทอดตัวผ่านข้ามแม่น้ำปิง ขับกล่อมบรรยากาศในยามเย็น
หรือตอนกลางคืน ที่ประกอบไปด้วยแสงแดดอ่อนๆในตัวค่ำ หรือแสงหลอดไฟ ช่วยเติมเสน่ห์ให้สะพานดูมีเสน่ห์ขึ้น

วัดเจดีย์หลวง ปักหมุดอยู่ตรงใจกลางเมืองทีเดียว มีองค์เจดีย์ขนาดใหญ่อันที่งดงามคงคุณค่าของเอกลักษณ์
ล้านนา วัดเก่าแก่ซึ่ง มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคาร,วัดโชติการาม สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา
กษัตริย์ลำดับที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด นับเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะ
มาหลายสมัย ปัจจุบันมีขนาดความกว้างด้านละ ๖๐ เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ วัดที่มีประวัติการสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนหัตถกรรม
ช่างหล่อ หัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน ของถนนวัวลาย ทางวัดจึงมีแนวคิดที่จะสืบสานมรดกงานศิลป์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป ด้วยการรวบรวมภูมิปัญญาชาวบ้านจัดตั้งเป็น กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนา
วัดศรีสุพรรณ มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณ สล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณขึ้น ไฮไลท์สำคัญ
คือ อุโบสถเงินหลังแรกของโลกสถาปัตยกรรมสำคัญพุทธศิลป์อันวิจิตรที่ดึงดูดให้ทั้งพุทธศาสนิกชน
และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเยี่ยมชมอยู่ไม่ขาด

วัดเกตการาม ในสมัยก่อน วัดเกตเป็นย่านการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เนื่องจากย่านนี้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง
เสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงประชากรที่อาศัยอยู่ทั้งสองฟากฝั่ง ทุกบ้านที่ทำการค้าจะมีท่าเรือเป็นของตนเอง
ใช้เรือหางแมงป่องเป็นพาหนะขึ้นล่องตามลำน้ำปิง พลาดไม่ได้เมื่อมาที่นี่ คือพระธาตุเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี
ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีคนเกิดปีจอเป็นความเชื่อของคนเหนือล้านนาว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตควรมีโอกาสเดินทาง
ไปไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

เห็นแล้วแต่ละสถานที่น่าเดินทางตามรอยละครดัง ยางนาพาเที่ยว อาสาพาท่านไป แบบส่วนตัวหรือหมู่คณะ
ก้อสามารถจัดได้ค่ะ…ติดติอสอบถามได้ที่ วีทริป แทรเวล  ได้เลย

Photo Credit: Line @amazingthailand
ขอบคุณข้อมูลและภาพ : Line@ Amazing Thailand และ ททท.สนง.ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

ติดตามยางนาพาเที่ยว วีทริป แทรเวล ได้ที่
Website : https://wetripstravel.com/
Facebook : https://www.facebook.com/WeTripsWeTravel
Fanpage : WeTripsTravel
Instagram : www.instagram.com/wetripstravel
Email : wetripstravel@gmail.com , sales@wetripstravel.com
Tel : 0-2054-6119 
  09.00-17.00 .
Hotline : 08-1655-9898
Line@ : @wetripstravel