เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

รวม 19 สถานที่ทำพาสปอร์ตในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

10/07/2019 | by WeTrips Travel

รวม 19 สถานที่ทำพาสปอร์ตในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

กรุงเทพมหานคร

1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442

2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์ (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
โทรศัพท์ : 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246 โทรสาร 02 136 3801

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza ชั้น 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
โทรศัพท์ : 02 422 3431 โทรสาร 02 422 3432

4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี (คลิก แผนที่)

ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
ที่อยู่ : 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์ : 02 024 8362-63, 02 024 8365 โทรสาร 02 024 8361

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย (คลิก แผนที่)

สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย
ที่อยู่ : ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 02-024-8896, 093-010-5247 โทรสาร 02-024-8897

ต่างจังหวัด

6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2
ที่อยู่ : เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038-422438 โทรสาร 038-422437

7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5389-1535-6  โทรสาร 0-5389-1534

8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ :  อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-175375 โทรสาร 053-175374

9. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117

10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-233-453, 056-233-454  โทรสาร056-233-452

11. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

12. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประตูฝั่งทางทิศตะวันตก ฝั่งสำนักงานประกันสังคม ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

13. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ :อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-344581-2 โทรสาร 045-344646
E-mail : passport_ubon@hotmail.com
http://www.facebook.com/ubonpassport

14. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

15. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ :  อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707

16. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-274940,077-274942-3  โทรสาร 077-274941

17. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082

18. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-326-510  โทรสาร 074-326511

19. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ :  073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
โทรสาร : 073-274-527